Aktuell plats: Hem -  Nike Air Max 95 -  Nike Air Max 95 Full Cushion -  Herr -  Nike Air Max 95 Full Cushion Skor Grå Grön

Fynd Nike Air Max 95 Full Cushion Skor Grå Grön,bronkokonstriktion i en grupp vuxna med

Fynd Nike Air Max 95 Full Cushion Skor Grå Grön,bronkokonstriktion i en grupp vuxna med

Bakgrund: Fynd Nike Air Max 95 Full Cushion Skor Grå Grön Många tidigare kliniska studier av mat-inducerad astma lider otillräckliga baslinjen eller styrdata. Ett statistiskt giltigt, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, natriumglutamat (MSG) -challenge protokoll utvecklades för att identifiera tidiga och sena astmatiska reaktioner i en individ. Mål: Vi försökte avgöra om MSG skulle framkalla bronkokonstriktion i en grupp vuxna med astma som uppfattas att de var MSG känsliga. Metoder: Tolv försöks (sju kvinnor, medelålder 35,3 år) med kliniskt dokumenterade astma och en uppfattning av MSG-inducerad astma rekryterades. FEV 1 och PEF data erhölls för 3 hela kontrolldagar, samt tidsmatchade uppgifter för 3 separata challenge dagar Skor Nike Air Max 90 Herr Vit Grå Blå Svart (1 g MSG, 5 g MSG, och 5 g laktos [placebo]). Ogenomskinlig kapsel utmaningar gavs som engångsdos på morgonen efter en natts fasta. Ämnen efterkom en eliminering kost hela s
0 Kommentarer


Säg vad du tycker