Aktuell plats: Hem -  Nike Air Max 90 -  Herr -  Nike Air Max 90 Herr Skor Grå Vit

Skor Nike Air Max 90 Herr Grå Vit,induktion luftvägshyperresponsivitet lunginflammation och systemisk och

Skor Nike Air Max 90 Herr Grå Vit,induktion luftvägshyperresponsivitet lunginflammation och systemisk och

ting varianter skyddas från allergisk sensibilisering, dvs IgE induktion, luftvägshyperresponsivitet, lunginflammation, och systemisk och lokal Th2 cytokinexpression. Överraskande, hade skydd inte tydligt korrelerar med framkallande av en systemisk Th1 cytokinprofil, utan snarare med prolifererande CD4 + CD25 + Foxp3 + T regulatoriska celler i splenocyt kulturer. Inriktning allergenet till proteasomal eller lysosomal nedbrytning allvarligt nedregleras antikroppsinduktion efter vaccination, medan T-cellsvar förblev opåverkade. Även utsöndring Skor Nike Air Max 90 Herr Grå Vit av antigen främjas flest Th1 celler, detta vaccin typ var den minst effektiva i att undertrycka inrättandet av en Nike Air Max 90 Svart Blå allergisk immun response.ConclusionThis jämförande analys belyser den modulerande effekten av antigen inriktning på den resulterande immunsvaret, med särskild tonvikt på profylaktisk antiallergi DNA-vaccination. Inriktning antigenet att proteasomal eller lysosomalt nedbrytning minskar tillgången på infödda allergen, därigenom gör vaccinet allergitestad utan att kompromissa effekt, en viktig egenskap för en terapeutisk miljö.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker